DRACULA-2D DIGITAL

Hs. 20:20  (Cast)

Sabado Tambien Trasnoche Hs. 0:50 ( 2D – 2 x $ 75 / Cast)

——————————————————————————–

EL DADOR DE RECUERDOS -2D DIGITAL

Hs. 17:20 (Cast)

Sabado Tambien Trasnoche Hs. 1:00 ( 2D – 2 x $ 75 /Cast)

————————————————————————————

TIERRA DE MARIA – 2D  DIGITAL

Hs. 19:40

————————————————————————————

EL JUEZ – 2D DIGITAL

Hs. 22:10  (Subt )

————————————————————————————

EL LIBRO DE LA VIDA – 3D DIGITAL

Hs. 18:20  (Cast)

————————————————————————————

RELATOS SALVAJES- 2D DIGITAL

Hs. 22:20

———————————————————————————-

LUNES NO HAY FUNCION